NOWOŚCI:

Wyświetlacz KN-LED1

Opis:
Do sterowania wyświetlaczem wykorzystywany jest protokół komunikacyjny RS485 Modbus RTU za pomocą którego możliwe jest przełączanie dwóch trybów pracy:
    – tryb cyfrowy, w którym na wyświetlaczu zostaje wyświetlona wartość od 00 do 99
    – tryb segmentowy, który umożliwia wyświetlenie dowolnej kombinacji segmementów
      (do każdego segmentu oraz kropek przyporządkowany jest pojedynczy bit w rejestrze)
Wyświetlacz może zostać wykorzystany w systemach kasowych sieci handlowych lub do sygnalizacji numeru awarii lub numeru pomieszczenia. KN-LED1 jest kompatybilny z systemem FuzzyNET., w którym można zdefiniować warunki wystąpienia awarii z wyświetleniem informacji na wyświetlaczu.

Parametry:
   – wysokość znaku 102mm
   – możliwość połączenia 32 urządzeń na jednej linii
   – dowolne sterowanie segmentami wyświetlaczy
   – kompatybilność z systemem FuzzyNET.
   – ogólnoświatowy protokół komunikacyjny Modbus RTU RS485
   – długie linie komunikacyjne
   – produkt polski