Rozdzielnie oraz układy SZR

Pomieszczenia techniczne oraz rozdzielnie:

Wykonujemy rozdzielnice NN w postaci wolnostojących szaf lub ciągu szaf, oraz rozdzielnie jako pomieszczenia wykonane w technologi płyt warstwowych. Obiekty wykonane z płyt warstwowych mogą służyć również jako pomieszczenia techniczne i mogą być wykonane w dowolnych wymiarach. Pomieszczenia mogą być ogrzewane, klimatyzowane oraz posiadać instalację oświetlenia. 

Układy SZR:

Układy SZR służą do automatycznego załączenia zasilania rezerwowego lub przełączenia źródeł zasilania. Układy wykorzystuje się w obiektach gdzie konieczne jest zachowanie ciągłości zasilania.