Przykładowe nasze realizacje:

Wykonanie kompletnego sterowania zespołem urządzeń do konfekcji węży – Fabryka węży gumowych i tworzyw sztucznych “FAGUMIT Sp. z o.o.” :

Zakres zadania:
   – wykonanie projektu sterowania linią konfekcji węży
   – montaż szafy sterowniczej oraz dostawa napędów
   – montaż szafy sterowniczej z okablowaniem linii na obiekcie
   – oprogramowanie falowników serwo oraz paneli operatorskich
   – uruchomienie sterowania
   – wykonanie dokumentacji DTR

Sterowanie układem komór garowniczych – Piekarnia na Śląsku:

Zakres zadania:
   – dostawa sterowników do komór garowniczych
   – uruchomienie sterowania

Sterowanie linii do produkcji granulatu oraz regranulatu – Zakład w województwie kujawsko-pomorskim:

Zakres zadania:
   – projekt sterowania linią do produkcji granulatu
     (młyn wstępny, ciąg myjko-wirówek, scupres, taśmociągi, młyn główny, załadunek do big bagów)
   – montaż i dostawa szaf sterowniczych łącznie z oprogramowaniem
   – montaż na obiekcie z okablowaniem wszystkich urządzeń i czujników
   – uruchomienie sterowania
   – uruchomienie linii do produkcji regranulatu

Sterowanie linii do pasteryzacji – Zakłady czołowych producentów wyrobów spożywczych:

Zakres zadania:
   – dostawa szafy sterowniczej wraz z oprogramowaniem

Redundantny system sterowania pompownią wody przemysłowej – Kopalnia węgla kamiennego “Boże Dary”:

Zadanie polegało na wykonaniu redundantnego radiowego sterowania układem pomp wody przemysłowej (4x75kW/500V), łącznie z modernizacją rozdzielni, oraz uruchomieniem sterowania na obiekcie. Układ pomp zasilał w wodę przemysłową całą kopalnię oraz sąsiadujący z kopalnią zakład papierniczy. Do komunikacji radiowej został zastosowany redundantny układ antet poziomych i pionowych 2,4GHz.

Zakres zadania:
   – projekt i dokumentacja DTR
   – dostawa i montaż systemu
   – modernizacja rozdzielni pomp
   – uruchomienie systemu sterowania

Sterowanie układem sprężarek śrubowych – Zakład na Ukrainie:

Zakres zadania:
   – dostawa sterownika z oprogramowaniem

Sterowanie układem sześciu chłodni wentylatorowych oraz układem pomp – Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. :

Zakres zadania:
   – projekt i dokumentacja układu sterowania
   – montaż i dostawa szafy sterowniczej wraz z oprogramowaniem
   – okablowanie sterowania na obiekcie
   – uruchomienie układu

Sterowanie sześcioma komorami wędzarniczymi – Zakład w Szwecji :

Zakres zadania:
   – dostawa sterowników z oprogramowaniem

Sterowanie komór wędzarniczych oraz piekarniczych – Grupa DROSED S.A. :

Zakres zadania:
   – modernizacja komór wędzarniczych oraz piekarniczych
   – wymiana sterowników w komorach
   – konfiguracja nowych programów

Sterowanie centralą wentylacyjną – “Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” :

Zakres zadania:
   – wykonanie sterowania wraz z oprogramowaniem centrali wentylacyjnej szybu zjeżdzalni
   – uruchomienie na obiekcie

Sterowanie komorą dojrzewalniczą – “Zakład w Rosji” :

Zakres zadania:
   – dostawa sterownika z oprogramowaniem
   – uruchomienie na obiekcie

Sterowanie układem chłodzenia – “Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.” :

Zakres zadania:
   – projekt układu sterowania i zasilania
   – dostawa rozdzielni w postaci obiektów w technologi płyt warstwowych
   – montaż i dostawa szaf sterowniczych
   – układ SZR
   – wykonanie tras kablowych układu zasilania
   – okablowanie całego obiektu
   – uruchomienie układu