Sterownik KN200

Sterownik KN200 przeznaczony jest do automatycznego sterowania komorą parzelniczo – wędzarniczą lub komorą dojrzewalniczą. Składa się z panelu operatorskiego oraz modułów wykonawczych. Główne zalety to prosta obsługa oraz niezawodne działanie w trudnych warunkach.

Parametry sterownika:

 • ekran dotykowy 7” lub 10” TFT
 • 32 wyjścia przekaźnikowe
 • 20 wejść alarmowych
 • 6 wejść temperaturowych
 • psychrometryczny pomiar wilgotności powietrza
 • pomiar ubytku wagowego
 • opcjonalnie pomiar pH  
 • płynne sterowanie falownikiem
 • regulator temperatury PID
 • 100 programów użytkownika
 • 60 kroków / 100 kroków w programie
 • dowolnie konfigurowalne wyjścia w programie
 • sterowanie dymogeneratora
 • komunikacja przez Ethernet
 • pełny serwis za pomocą łącza internetowego
 • podgląd oraz sterowanie za pomocą serwera VNC
 • automatyczny program mycia
 • rejestracja procesów na pamięci USB
 • kompatybilność z programem VisualK (rejestracja, raporty, wykresy, podgląd)

Rejestracja procesu w sterowniku
Do sterownika podłączona jest zewnętrzna pamięć USB – 16GB, na której zapisywane są następujące dane:

 • nazwa operatora
 • numer ID procesu
 • czas i data początku i końca procesu
 • nazwa programu
 • nazwa kroku
 • pomiary temperatur i wilgotności
 • ubytek wagowy oraz pH
 • dane dotyczące alarmów

Dane pomiarowe można przeglądać na wykresie lub w postaci tabelarycznej.

Rejestracja procesu za pomocą programu VisualK
Za pomocą połączenia ethernetowego możliwa jest komunikacja z programem VisualK. Program umożliwia rejestrację, monitoring oraz podgląd procesu. Z danych zapisywanych do bazy danych można tworzyć dowolne raporty w postaci tabelarycznej lub w postaci wykresu.

Wejścia alarmowe
Sterownik posiada 20 wejść dwustanowych do których możemy podłączyć dowolne sygnały alarmowe lub kończące wykonywany krok. Każde wejście posiada opis co umożliwia szybką identyfikację powstałego alarmu. Okno konfiguracji alarmu pozwala na negację sygnału wejściowego, określenie czy wystąpienie alarmu ma zakończyć trwający proces, lub zdefiniowanie, które wyjścia mają zostać wyłączone po powstaniu danego alarmu.